aec ญี่ปุ่น


อาเซียนหรือ aec ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นอย่างไร มาเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนได้อย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ASEAN - Japan Relations     ญี่ปุ่นเริ่มความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับอาเซียนในปี 2516 และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี 2520  ญี่ปุ่นและอาเซียนมีความร่วมมือด้านการค้า สินค้าโภคภัณฑ์ การลงทุน การถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่ และความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ชาติสมาชิกอาเซียน

      อาเซียนและญี่ปุ่นได้จัดตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียวเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าและผู้ลงทุนที่สำคัญอันดับต้นๆ ของอาเซียน นอกจากนั้นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนโดยเฉพาะในระดับเยาวชนโดยการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุน Japanese Scholarship Fund for ASEAN Youth เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของอาเซียน
>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC ญี่ปุ่น เออีซี ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น(ดู 799 ครั้ง)

แบบทดสอบความรู้อาเซียนเครื่องเกมเรโทร ต่อเข้าทีวี เล่นสองคนได้ เล่นเกมเพลย์สเตชั่นได้และอื่นๆหลายระบบ
🌰 หน้าหลัก 🖼 ข้อสอบ 😀 เฉลยการบ้าน แต่งรูป 🍁 ดวง