aec กับการเกษตร

aec กับการเกษตรจะเป็นได้อย่างไรบ้างจะมีความเจริญขึ้นมากน้อยเพียงใด และจะมีอุปสรรคอะไรบ้างเมื่ออาเซียนจะเปิดจะใน 2558 นี้ ยังไงต้องติดตามกันนะค่ะ

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถส่งผลดีและผลกระทบต่อภาคการเกษตร ตั้งแต่ระบบงานของรัฐ ระบบการผลิต ผลผลิต และสินค้าการเกษตรของเอกชนจนถึงเกษตรกรและผู้บริโภค จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียด ความท้าทาย และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาภาคการเกษตรของไทย เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือสร้างโอกาสในการขยายการดำเนินการธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียน ในอนาคต
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินการตามพันธกรณีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพการผลิต และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเกษตรกรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเร่งรัดให้มีความพร้อมของภาคการเกษตรเร็วยิ่งขึ้นจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น
          อันจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC เกษตรอาเซียน aec เกษตร เออีซี(ดู 896 ครั้ง)

แจกรหัส ROV โหดๆ เทพ บนล่าง พร้อมวิธีโกงเงิน
[ อ่าน 4155 ครั้ง ]
วิธีแก้ เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้ โดนล็อคถาวร และ ชั่วคราว แก้ไขแบบไหน ทำยังไงดี มาดูกัน
[ อ่าน 1896 ครั้ง ]
โปรแกรม สะท้อนหน้าจอ สำหรับมือถือ เชื่อมต่อกับทีวี ง่ายๆ แบบไร้สาย โหลดฟรี
[ อ่าน 1592 ครั้ง ]
ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 160659 ครั้ง ]
เจ้าแม่ตะเคียนให้โชค ถูกหวย 10 งวดติดๆ ให้โชค 1 มิถุนายน 2560
[ อ่าน 7726 ครั้ง ]
อย่างนี้ก็มี โดนด่าเพราะกดไลค์
[ อ่าน 2486 ครั้ง ]
Loading...