aec กับการเกษตร
aec กับการเกษตรจะเป็นได้อย่างไรบ้างจะมีความเจริญขึ้นมากน้อยเพียงใด และจะมีอุปสรรคอะไรบ้างเมื่ออาเซียนจะเปิดจะใน 2558 นี้ ยังไงต้องติดตามกันนะค่ะ

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถส่งผลดีและผลกระทบต่อภาคการเกษตร ตั้งแต่ระบบงานของรัฐ ระบบการผลิต ผลผลิต และสินค้าการเกษตรของเอกชนจนถึงเกษตรกรและผู้บริโภค จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียด ความท้าทาย และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาภาคการเกษตรของไทย เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือสร้างโอกาสในการขยายการดำเนินการธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียน ในอนาคต
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินการตามพันธกรณีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพการผลิต และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเกษตรกรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเร่งรัดให้มีความพร้อมของภาคการเกษตรเร็วยิ่งขึ้นจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น
          อันจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC เกษตรอาเซียน aec เกษตร เออีซี(ดู 628 ครั้ง)

โปรโทรฟรีวันทูคอล เบอร์เดียว คุยได้ทั้งวันแค่ 9 บาท
[ อ่าน 1576 ครั้ง ]
ดูดวงนาคคู่ คณกับแฟนจะสมพงษ์กันแค่ไหน?
[ อ่าน 6648 ครั้ง ]
วิธีแก้ เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้ โดนล็อคถาวร และ ชั่วคราว แก้ไขแบบไหน ทำยังไงดี มาดูกัน
[ อ่าน 476 ครั้ง ]
วิธีลดความอ้วนภายใน 7 วัน เห็นผลจริง
[ อ่าน 516 ครั้ง ]
พรุ่งนี้อากาศหนาวแน่ อุตุนิยมเตือนหลายจังหวัด ภาคเหนือและอีสานให้เตรียมพร้อม
[ อ่าน 4231 ครั้ง ]
ลดวาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี มติ สปท.ผ่านฉลุย รอรัฐบาลตอบรับ ส่วนประชาชนสนับสนุน แต่กำนันผู้ใหญ่รวมตัวประท้วง
[ อ่าน 5961 ครั้ง ]