🌰 หน้าหลัก 🖼 ข้อสอบ 😀 เฉลยการบ้าน แต่งรูป 🍁 ดวง
aec กับการเกษตรaec กับการเกษตรจะเป็นได้อย่างไรบ้างจะมีความเจริญขึ้นมากน้อยเพียงใด และจะมีอุปสรรคอะไรบ้างเมื่ออาเซียนจะเปิดจะใน 2558 นี้ ยังไงต้องติดตามกันนะค่ะ

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถส่งผลดีและผลกระทบต่อภาคการเกษตร ตั้งแต่ระบบงานของรัฐ ระบบการผลิต ผลผลิต และสินค้าการเกษตรของเอกชนจนถึงเกษตรกรและผู้บริโภค จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียด ความท้าทาย และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาภาคการเกษตรของไทย เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือสร้างโอกาสในการขยายการดำเนินการธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียน ในอนาคต
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินการตามพันธกรณีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพการผลิต และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเกษตรกรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเร่งรัดให้มีความพร้อมของภาคการเกษตรเร็วยิ่งขึ้นจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น
          อันจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558


แชร์


>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

อาเซียน ASEAN AEC เกษตรอาเซียน aec เกษตร เออีซี(ดู 979 ครั้ง)

วิธีลดความอ้วนภายใน 7 วัน เห็นผลจริง
[ อ่าน 1648 ครั้ง ]

วิธีโอนเงินทรูมูฟ ทำอย่างไร กดอะไร
[ อ่าน 3938 ครั้ง ]

สมูทตี้ทำเอง อร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ไม่อ้วน ประหยัดอีก ดีเนอะ
[ อ่าน 1477 ครั้ง ]

แจกรหัส ROV โหดๆ เทพ บนล่าง พร้อมวิธีโกงเงิน
[ อ่าน 8053 ครั้ง ]

ตำรวจหญิงคุมตัวเปรี้ยว สวยน่ารักจนต้องแชร์ ที่แท้คนสุโขทัย
[ อ่าน 160914 ครั้ง ]

คำอวยพรสั้นๆวันเกษียณ คำอวยพรวันเกษียณราชการ งานมุทิตาจิต คาราวะ
[ อ่าน 14135 ครั้ง ]