ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557

ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หลายตำแหน่ง ด้วยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,400 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์                                     ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหนคร                                                                                                                                  

1. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

   1.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

   1.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

   1.3 มีสัญชาติไทย

   1.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

   1.5 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   1.6 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามของระเบียบ ก.พ.

2. เอกสารประกอบการสมัคร

   2.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   2.2 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ   

   2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

   2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

   2.5 สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (หากเป็นเพศชาย) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ

ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. ผู้สมัครจะได้รับการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในวันสมัคร ส่วนการสอบสัมภาษณ์จะนัดสอบในภายหลัง ****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร .0- 2142 - 1899 ,0 - 2142 -1468 ,089 - 033 - 2458 ติดต่อคุณสุภลักษณ์ และคุณสุพรรณิการ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
>> อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง <<

สมัครงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ หางานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ(ดู 688 ครั้ง)

วิธีการทำผิวขาวที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ
[ อ่าน 75 ครั้ง ]
วิธีลดความอ้วนภายใน 7 วัน เห็นผลจริง
[ อ่าน 183 ครั้ง ]
วิธีลดพุง ง่ายๆ เห็นผลเร็ว
[ อ่าน 125 ครั้ง ]
เจ้าแม่ตะเคียนให้โชค ถูกหวย 10 งวดติดๆ ให้โชค 1 มิถุนายน 2560
[ อ่าน 6556 ครั้ง ]
แจกรหัสPB เทพๆ ปี 2561 อัพเดต ใหม่ล่าสุด
[ อ่าน 149 ครั้ง ]
สุดยอดเด็กเก่งจากเชียงใหม่ อายุ 10 ขวบ ติดทีมชาติหมากรุก
[ อ่าน 1172 ครั้ง ]