🌰 หน้าหลัก 🖼 ข้อสอบ 😀 เฉลยการบ้าน แต่งรูป 🍁 ดวง
หน้า 110เที่ยว สักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ [ ( 665 ) [ ท่องเที่ยว ]


เที่ยว วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ [ ( 762 ) [ ท่องเที่ยว ]


เที่ยว เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ( 889 ) [ ท่องเที่ยว ]


เที่ยว วัดท่าถนน หลวงพ่อเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ( 650 ) [ ท่องเที่ยว ]


เที่ยว พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ [ ( 859 ) [ ท่องเที่ยว ]


เที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร [ ( 966 ) [ ท่องเที่ยว ]


เที่ยว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท จังหวัดกำแพงเพชร [ ( 1100 ) [ ท่องเที่ยว ]